JAVNI POZIV ZA POTPORE KATEGORIZIRANIM SPORTAŠIMA SMŽ ZA 2021. GODINU

336

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA POTPORE

KATEGORIZIRANIM SPORTAŠICAMA i SPORTAŠIMA S PODRUČJA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije kroz Program od interesa za opće dobro u
području sporta (Program javnih potreba) Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu
osigurana su, između ostalog, i sredstva za sufinanciranje potpora kategoriziranim sportašima.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava za 2021. godinu za ovu svrhu je 30.000,00 kuna.
To je ukupni iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti kategoriziranim
sportašicama i sportašima, a određen je ugovorom između Sisačko-moslavačke županije i Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije.

Više u dokumentima

1. Javni poziv za potpore kategoriziranim sportašima SMŽ
2. PRAVILNIK O NAKNADAMA KATEGORIZIRANIM SPORTAŠIMA
3. OBRAZAC – prijava
4. OBRAZAC PRIVOLE
5. Ugovor s korisnicima sredstava