IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH EKIPA, SPORTAŠA i SPORTAŠICA SMŽ ZA 2021.

368

Svjesni smo da je natjecateljska 2020./2021. godina bila neuobičajena i da se mnoga natjecanja nisu održala kako su bila planirana.
Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije je na 15. sjednici održanoj 19.11.2021. godine razgovarao o ovoj temi i donio zaključak da sportaši zaslužuju poticaj za daljnji rad i da nije dobro da se ponašamo kao da 2021. nije postojala. Stoga predlažemo prikupljanje prijedloga iz koji ćemo onda nastojati izabrati najpravednije ono što ćemo smatrati najvećim uspjehom.

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA NA PREDVIĐENIM OBRASCIMA JE 14.SIJEČANJ 2022. godine.

Svečanost proglašenja sigurno neće biti na uobičajen način, ali ćemo pronaći najprimjereniji način da sportašima koji su bili u aktivnosti čestitamo i kažemo hvala.

DOKUMENTI

IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA SMŽ ZA 2021. GODINU

OBRASCI ZA PRIJEDLOGE 2021.