Sport Smž

ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDRUGA TEMELJEM JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU SMŽ ZA 2022. GODINU

Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje udruga i klubova iz Programa javnih potreba u sportu, a nakon formalne provjere i bodovanja prijavljenih projekata,  donijeta je odluka o sufinanciranju.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDRUGA TEMELJEM JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU SMŽ ZA 2022. GODINU

Exit mobile version