PONIŠTAVANJE JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U PODRUČJU SPORTA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Temeljem članka 37. Stavak 7. Statuta Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije Izvršni odbor na 6. sjednici 20.ožujka 2023. godine donio je:

ODLUKU

o poništenju Javnog poziva za prikupljanje prijedloga programa za sufinanciranje iz programa od interesa za opće dobro u području sporta Sisačko-moslavačke županije (program javnih potreba) za 2023. godinu.

I.

Poništava se Javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za sufinanciranje iz programa od interesa za opće dobro u području sporta Sisačko-moslavačke županije (program javnih potreba) za 2023. godinu, od 20. siječnja 2023. godine, objavljen na službenoj web stranici Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Sisku, 20. ožujak 2023. godine

 

Predsjednik:

Dr.sc. Marko Badrić

ZADNJE OBJAVE