ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDRUGA TEMELJEM JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu te pregleda potrebne dokumentacije prijavitelja od Povjerenstva za formalnu provjeru i izrade bodovne liste Povjerenstva za ocjenjivanje/bodovanje prijavljenih programa/projekata prema Kriterijima za vrednovanje predloženih programa za sufinanciranje iz programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu donijeta je Odluka o sufinanciranju udruga temeljem Javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ZA 2023. GODINU

ZADNJE OBJAVE