ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SMŽ

U Sisku 24. svibnja 2023. godine održana je 2. redovna sjednica Skupštine Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije na kojoj je između ostalog usvojeno Izvješće o programskoj realizaciji i Financijsko izvješće Zajednice za 2022. godinu.

Slijedeća Skupština vezano za usklađivanje Statuta sukladno izmjenama i dopunama novog Zakona o sportu najavljena je za lipanj 2023. godine.

 

ZADNJE OBJAVE