11. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije u petak, 17. studenog 2023. godine u Sisku održala je 11. sjednicu Izvršnog odbora.

Na sjednici je donijet Program rada i Financijski plan za 2024. godinu. Isto tako donijeta je Odluka o novoj objavi za sufinanciranje kategoriziranih sportaša Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu.

 

 

 

ZADNJE OBJAVE