Sport Smž

DOKUMENTI

 


JAVNI POZIV ZA 2021. godinu – PROGRAM JAVNIH POTREBA

1. Javni poziv sa uputama.docx
2. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području SMŽ
3. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PREDLOŽENIH PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU SISAČKO- ŽUPANIJSKI SPORTSKI SAVEZI.docx 3.1.KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PREDLOŽENIH PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU SISAČKO – SPORTSKE UDRUGE.docx
3.2. Kriteriji rekreacija.docx
4.OPĆI OBRAZAC PODACI – KLUBOVI
5. OPĆI OBRAZAC PODACI – SAVEZI
6. PROGRAMSKI ZAHTJEV – ŽUPANIJSKI SPORTSKI SAVEZI, SPORTSKE UDRUGE ili KLUBOVI 7.Programski zahtjev – POKROVITELJSTVA i SUPOKROVITELJSTVA
8. Programski zahtjev – SPORTSKA REKREACIJA
9. Programski zahtjev – SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
10.Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i točnosti i istinitosti podatak
11. Ugovor s korisnicima sredstava.doc


 

Exit mobile version